28 november 2019 13:00-17:00BizMaker - Sundsvall

Hur omsätter vi hållbarhet till lönsamhet?

Företag som inkluderar hållbara värden i sin affärsmodell skapar bättre förutsättningar för både ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Idag ställs allt högre krav på ansvarstagande från kunder, medarbetare, investerare och andra intressenter. Att göra en hållbar omställning är nödvändigt för alla som vill vara fortsatt relevanta, men också för att främja en mer positiv samhällsutveckling.

Till denna eftermiddag bjuder vi in dig som vill inspireras och få konkreta tips och råd för hur du kan påbörja, eller utveckla, ditt hållbarhetsarbete.

Välkommen!

Sista anmälningsdag är 25 november.

ANMÄL DIG HÄR

Program

13:00

Inledning

Mona Sundin, utvecklingsstrateg på BizMaker, inleder evenemanget med att presentera konceptet för vår seminarieserie kopplat till FNs globala hållbarhetsmål.

Read more
13:15

Hållbara företag är framtidens företag

Inspireras av Gunilla Östberg som drivit flera projekt för att få fart på hållbarhetsarbete i praktiken. Hon kommer berätta om hur denna omställning kan förverkligas och vilket värde det medför.

Read more
Gunilla Östberg
Östberg Consulting
14:00

Workshop: identifiera nuläget

Vilka möjligheter och utmaningar kopplat till hållbarhet kan du se i ditt företag, och vad kan du göra utifrån dem? Under eftermiddagens första workshop får du hjälp att identifiera och kartlägga dessa. Workshopen leds av Gunilla Östberg.

Read more
14:30

Förena lönsamhet med ansvar

Vad för utmaningar och nya möjligheter kan uppstå längs vägen i ett hållbarhetsarbete? Och går det att förena lönsamhet med ansvar? Anders Sandlund delar med sig av sina egna erfarenheter från företaget Sandlund/Hossain.

Read more
Anders Sandlund
Sandlund/Hossain
15:00

Workshop: så går du praktiskt tillväga

Hur får du fart på ditt hållbarhetsarbete? Under workshopen får du utveckla dina tankar och idéer utifrån ditt identifierade nuläge. Workshopen leds av Mona Hallström Hjort från Sweco, som har mångårig erfarenhet av att leda, samordna, koordinera utvecklingsprocesser som rör hållbar utveckling.

Read more
Mona Hallström Hjorth
Sweco
16:15

Prisutdelning: hållbara startups

I samarbete med Nordea Norrlandsstiftelsen delas 100 000 kronor ut till BizMakers startups som på ett tydligt sätt inkluderat hållbara värden i sina affärsmodeller. Priserna delas ut av Carina Bergquist Palm i följande kategorier; Lönsamhetspriset, Jämställdhetspriset och Utvecklingspriset.

Read more
17:00

After work

För dig som vill fortsätta mingla och knyta kontakter. Vi ses på restaurangen i Grönborg (du står för egen mat/dryck).

Read more

Föreläsare

Gunilla Östberg
Östberg Consulting

Gunilla är konsult, civilingenjör och teknisk licentiat och har arbetat med både etablerade företag såväl som startups. Hon har lång erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor ur ett kommersiellt perspektiv och hur man praktiskt ställer om sitt företagande baserat på långsiktig hållbarhet; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Hennes vision är att snabba på omställningen i samhället genom att praktiskt vägleda företag.

Läs mer

Anders Sandlund
Sandlund/Hossain

Anders är grundare och vd på Sandlund/Hossain. Han driver tillsammans med sin "bror" Tulin Hossain från Bangladesh företaget, och tillsammans har de utvecklat ett nytt och innovativt entreprenörskap där hållbarhetsarbetet är en stor del av affärsmodellen. Just nu bygger bröderna ett eget garveri i Bangladesh, som kommer att bli en av världens mest hållbara metoder för att garva läder, på en plats där det kanske behövs allra mest. Vad som driver dem? Att bekämpa fattigdomen.

Läs mer

Mona Hallström Hjorth
Sweco

Mona är processledare på Sweco. Hon har bland annat varit chef på enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen Östergötland som bidrog till att operationalisera flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Som konsult har Mona arbetat med företags- och näringslivsfrågor, jämställd regional tillväxt, integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet, socialt entreprenörskap och arbetsintegrerande sociala företags förutsättningar och villkor. 

Läs mer

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

BizMakers uppdrag är att skapa nytta och värde som främjar både företagsutveckling och det samhälle vi lever i. Med de globala målen som ramverk vill vi med en serie evenemang belysa, inspirera och bjuda in till diskussion kopplat till utvalda delmål, trender och utmaningar.

Mål 9 är temat för detta evenemang. Innovation, forskning och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. 

Arrangör